De historie van Sweder van Voorst

In een ver verleden leefde Roderic I van Voorst. Hij was een goede partij voor de rijke erfdochter Beatrijs van Keppel. Hij stamt uit een oud en aanzienlijk geslacht en zij brengt ook heel wat bezit mee. Samen hebben ze in die tijd ongeveer 1500 hectare bezit. Hun stamslot Voorst staat in de buurt van Zwolle.

Door hun huwelijk is hun status verhoogd omdat ze meer bezit kregen. Bij deze status hoort natuurlijk ook een kasteel. Dit kasteel, in Keppel, logo swederwordt door hen of door hun zoon Sweder gebouwd. Ze zijn begonnen met de donjon. (Dit kasteel is ooit afgebrand en later weer herbouwd. Het schijnt dat een deel van de oude donjon, een toren, nu nog te zien is in het huidige kasteel Keppel).

Dit kasteel met de bijbehorende grond werd ook wel "heerlijkheid Keppel" genoemd. Nadat Sweder zijn vader overleden was (1340) heeft zijn moeder nog 16 jaar het bestuur gevoerd over deze heerlijkheid en heerlijkheid Voorst. In 1356 kreeg Sweder heerlijkheid Keppel en zijn broer heerlijkheid Voorst, althans het beheer daarover.

In deze tijd werd er natuurlijk nogal wat oorlog gevoerd. Iedere zichzelf respecterende bestuurder wilde meer land. Er werd wat afgevochten. Ook om heerlijkheid Keppel is gevochten. De Bronckhorsten en de Heekerens hebben zich daar ook veel mee bemoeid. Toch lukte het Sweder heel aardig om de schade beperkt te houden. Dit deed hij door nog al eens te wisselen van partij. Diegene waar hij het minst van te verwachten had steunde hij, zodat zijn eigen bezit bewaard bleef. In 1355 belooft Sweder vrede aan Reinald III. Hij komt in zijn raad en als blijk van vertrouwen krijgt Sweder goederen bij Didam in leen.

Hij heeft inmiddels door huwelijken in de familie banden gekregen met de van Heekerens. Hij gaat deze partij steunen maar nu gaat het niet zoals gepland. Hij wordt gevangen genomen in de slag om Tiel. De kersverse Hertog van Gelre ziet in Sweder een groot gevaar en besluit kasteel Keppel in te nemen. Dit lukt na een beleg. Sweder weet intussen te ontsnappen en verovert zijn kasteel later weer terug. Vlak daarna wordt het stamslot in Voorst aangevallen. Sweder valt samen met neef van Heekeren de stad Zwolle aan maar het mag niet baten. In 1362 geeft Sweder zich over. De vernietiging van het stamslot is een belediging. Sweder trekt zich terug op Kasteel Keppel, waar hij in 1363 overlijdt.

Sweder van Voorst en Keppel is dus de volledige naam van deze man. Er zijn natuurlijk meer mensen geweest die iets te maken hadden met de Gemeente Keppel in die tijd. Waarom gekozen is voor Sweder is een beetje toeval. Het verhaal over de geschiedenis wordt doorgelezen, namen uitgeprobeerd en tenslotte kwam deze er uit. Na een paar keer uitspreken klinkt het goed en de figuur Sweder van Voorst en Keppel was niet slechter of beter dan alle andere heren uit die tijd. Reden voor ons om voor deze naam te kiezen, wel een naam die dus verband houdt met de geschiedenis van de Gemeente Hummelo en Keppel.